Vyberte stranu
Artovo

Artovo

Ak si kúpim originálny obraz, akú mám záruku, že je naozaj pravý?

Obrazy získavame iba od overených dodávateľov alebo priamo od autorov. Niektoré dokonca obsahujú znalecké posudky. Garantujeme, že dané obrazy sú pravé.

Čo znamená, že obraz je reprodukcia?

Ide o kópiu obrazu svetového alebo slovenského autora, ktorá je vytvorená tlačenou formou na plátno, ktoré je na ráme. Je to čo možno najvernejšia kópia originálneho obrazu. Aj samotné veľkosti obrazov sa snažíme prispôsobiť originálu.

0
Prázdny košík