Rafael – Aténska škola

3,00 

Pohľadnica Artovo na kvalitnom papieri

Keď v roku 1509 prišiel maliar Rafaelo Santi do Ríma, začal dekorovať sály pápežského paláca. Vzniklo tu aj jedno z jeho najznámejších diel – Aténska škola. Ide o fresku veľkých rozmerov (šírka 770cm pri základni) a mala zachytávať racionálnu Pravdu. Na túto úlohu nestačil sám, zamestnával preto veľa pomocníkov a žiakov.

Klenba nachádzajúca sa nad postavami pripomína tú v Bazilike svätého Petra, ktorá sa v tom čase rovnako stavala. Steny sú bohato zdobené sochami patrónov vedy a umenia – vľavo Apolón, vpravo Minerva. Aténska škola predstavuje alegóriu filozofie. Uprostred obrazu vidíme dvoch najvýznamnejších filozofov – Platóna držiaceho v ruke “Tamaia” a druhú ruku smeruje k nebu – k svetu dokonalých ideí (predpokladá sa, že ide o zobrazenie Leonarda da Vinci). Vedľa neho stojí Aristoteles držiac Etiku, druhou rukou smeruje k zemi. Možno ich chápať ako vyjadrenia protikladov.

Na freske sú ďalšie známe postavy: Sokrates, Euklides, Herakleitos, Homér…

Ďalšie produkty

0
Prázdny košík