Cézanne – Hora Sainte-Victoire

2,00 

Pohľadnica Cézanne – Hora Sainte-Victoire

Obraz Montagne Sainte-Victoire od Paula Cézanna sa považuje za jedinečný z viacerých dôvodov. Jedným z najpozoruhodnejších je spôsob, akým Cézanne použil farbu na maľbe. Cézanne bol známy svojím používaním farieb a schopnosťou vytvárať dojem hĺbky a trojrozmernosti na rovnom povrchu plátna. V Montagne Sainte-Victoire použil Cézanne škálu farieb na vytvorenie pocitu hĺbky a vzdialenosti, pričom hora akoby ustupovala do diaľky.

Ďalším dôvodom, prečo je Montagne Sainte-Victoire jedinečný, je spôsob, akým Cézanne použil formu a tvar v maľbe. Hora je zobrazená v sérii geometrických tvarov a rovín, ktoré dávajú maľbe pocit štruktúry a pevnosti. Cézannovo použitie ťahov štetcom je tiež pozoruhodné, pričom umelec používa množstvo rôznych ťahov na vytvorenie textúry a hĺbky. Celkovo sa Montagne Sainte-Victoire považuje za majstrovské dielo postimpresionistického umenia a za kľúčové dielo v Cézannovom diele. Zostáva jedným z umelcových najznámejších a najvplyvnejších obrazov a je široko obdivovaný pre svoje použitie farieb, formy a kompozície.

Ďalšie produkty

0
Prázdny košík